ติดต่อเรา

 Co-Dc

เราเป็นผู้ให้บริการฝากแบบบุบเฟ่ห์ แบบครบวงจรด้วยบริการบนระบบ WMS ที่ได้รับมาตรฐานและทีมงาน
มืออาชีพ

cO-DC

บริษัท โค ดีซี เอ็กเพรส จำกัด
2843/13 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000.

Mobile : 08 1234 9373

Email : info@co-dc.co.th

enquiries : crm@co-dc.co.th

Mon-Fri: 8am to 7pm